HABITATGE
Habitatge
  
Nombre de persones que viuen a casa
Superfície d'habitatge
Selecciona aquesta opció Visc en un habitatge petit (menys de 60m2)
Selecciona aquesta opció Visc en un habitatge mitjà (entre 60 i 100m2)
Selecciona aquesta opció El meu habitatge és gran (més de 100m2)
Tipus d'habitatge
Selecciona aquesta opció Visc en un bloc de 4 o més plantes
Selecciona aquesta opció Visc en un bloc de menys de 4 plantes
Selecciona aquesta opció Visc en una casa
MOBILITAT
Mobilitat
  
Distància entre casa meva i el lloc on estudio o treballo
Selecciona aquesta opció Menys de 10 km / no treballo ni estudio
Selecciona aquesta opció Entre 10 i 25 km
Selecciona aquesta opció Més de 25 km
Mitjà de transport per anar a estudiar o a treballar
Selecciona aquesta opció A peu o amb bicicleta / no treballo ni estudio
Selecciona aquesta opció Amb vehicle privat
Selecciona aquesta opció Amb transport públic
Nombre de persones que comparteixen el vehicle amb mi (em compto a mi també)
Mobilitat dels caps de setmana
Selecciona aquesta opció Em desplaço fora de Mataró amb cotxe
Selecciona aquesta opció Em desplaço fora de Mataró amb transport públic
Selecciona aquesta opció Habitualment no em moc de Mataró
Nombre de viatges per vacances que faig en un any
Mobilitat per vacances
Selecciona aquesta opció No he sortit de Catalunya per vacances
Selecciona aquesta opció He viatjat fora de Catalunya amb tren o bus
Selecciona aquesta opció He viatjat fora de Catalunya amb cotxe
Selecciona aquesta opció He viatjat fora de Catalunya amb avió però no fora d'Europa
Selecciona aquesta opció He viatjat fora d'Europa amb avió
ENERGIA A
LA LLAR
Energia a la llar
  
Climatització
Selecciona aquesta opció A casa disposo de calefacció i aire condicionat
Selecciona aquesta opció A casa només disposo de calefacció
Selecciona aquesta opció A casa només disposo d'aire condicionat
Selecciona aquesta opció No disposo ni de calefacció ni d'aire condicionat
Aïllament de la casa
Selecciona aquesta opció Tinc doble vidre i en general està ben aïllada
Selecciona aquesta opció No tinc ben aïllada la casa
Regulació de la temperatura
Selecciona aquesta opció Regulo la temperatura interior amb moderació
Selecciona aquesta opció M'agrada anar amb màniga curta a l'hivern i estar ben fresc a l'estiu
Aigua calenta sanitària
Selecciona aquesta opció A casa no hi ha cap sistema per escalfar l'aigua amb energia solar
Selecciona aquesta opció A casa tinc plaques solars per escalfar l'aigua
Eficiència energètica
Selecciona aquesta opció La majoria de bombetes i electrodomèstics de casa són de baix consum
Selecciona aquesta opció La majoria de les bombetes i electrodomèstics de casa són convencionals
Energies renovables per generar electricitat
Selecciona aquesta opció A casa no disposo de cap sistema de generació d'electritat a partir de fonts renovables
Selecciona aquesta opció A casa disposo de sistemes de generació d'electricitat a partir de fonts renovables
PRODUCTES
I RESIDUS
Productes i residus
  
Minimització de residus
Selecciona aquesta opció Consumeixo productes empaquetats sense preocupar-me dels residus que això genera
Selecciona aquesta opció Tinc especial atenció en minimitzar els residus que genero
Minimització de residus
Selecciona aquesta opció A casa faig recollida selectiva de paper, vidre i envasos
Selecciona aquesta opció Faig recollida selectiva de paper, vidre, envasos i matèria orgànica
Selecciona aquesta opció No acostumo a fer recollida selectiva
Deixalleria
Selecciona aquesta opció Acostumo a fer servir la deixalleria
Selecciona aquesta opció No vaig mai a la deixalleria
ALIMENTACIÓ
Deixalleria
  
Alimentació
Selecciona aquesta opció Menjo un parell de vegades al dia carn o peix
Selecciona aquesta opció Acostumo a menjar carn o peix quasi cada dia
Selecciona aquesta opció Menjo tres o quatre vegades carn o peix a la setmana
Selecciona aquesta opció Prefereixo el menjar vegetarià